Aktivnosti u mreVUK-u


2017/2018

» mreSVUBIH Akademija: Održan kamp za mlade lidere


2016/2017

» IX Konferencija mreSVUBIH-a i IV Regionalna konferencija mreSVUBIH-a

» Trening za predstavnike mreVUK-a Hercegovačko - neretvanskog i Zapadnohercegovačkog kantona / županije

» Trening za predstavnike mreVUK-a Zeničko - dobojskog kantona

» Trening za predstavnike mreVUK-a Srednjobosanskog kantona

» Trening za predstavnike mreVUK-a Hercegbosanske županije

» Trening za predstavnike mreVUK-a Kantona Tuzla, Posavske županije i Brčko distrikta

» Trening za predstavnike mreVUK-a Kantona Sarajevo i Bosansko -podrinjskog kantona Goražde

» Trening mreSVUBiH-a i Đačkih parlamenata u Republici Srbiji

» V Konferencija mreVUK-a Federacije Bosne i Hercegovine

» IzvjeÅ¡taj o realizovanim i planiranim aktivnostima vijeća učenika

» IzvjeÅ¡taj o realizovanim i planiranim aktivnostima vijeća učenika

» IzvjeÅ¡taj o realizovanim i planiranim aktivnostima vijeća učenika

» IzvjeÅ¡taj o realizovanim i planiranim aktivnostima vijeća učenika

» IzvjeÅ¡taj o realizovanim i planiranim aktivnostima vijeća učenika

» IzvjeÅ¡taj o realizovanim i planiranim aktivnostima vijeća učenika

» IzvjeÅ¡taj o realizovanim i planiranim aktivnostima vijeća učenika

» IzvjeÅ¡taj o realizovanim i planiranim aktivnostima vijeća učenika

» IzvjeÅ¡taj o realizovanim i planiranim aktivnostima vijeća učenika

» IzvjeÅ¡taj o realizovanim i planiranim aktivnostima vijeća učenika

» IzvjeÅ¡taj o realizovanim i planiranim aktivnostima vijeća učenika

» IzvjeÅ¡taj o realizovanim i planiranim aktivnostima vijeća učenika

» IzvjeÅ¡taj o realizovanim i planiranim aktivnostima vijeća učenika

» IzvjeÅ¡taj o realizovanim i planiranim aktivnostima vijeća učenika

» IzvjeÅ¡taj o realizovanim i planiranim aktivnostima vijeća učenika

» IzvjeÅ¡taj o realizovanim i planiranim aktivnostima vijeća učenika

» IzvjeÅ¡taj o realizovanim i planiranim aktivnostima vijeća učenika

» IzvjeÅ¡taj o realizovanim i planiranim aktivnostima vijeća učenika

» IzvjeÅ¡taj o realizovanim i planiranim aktivnostima vijeća učenika

» Trening za predstavnike mreVUK-a Srednjobosanskog kantona

» Trening za predstavnike mreVUK-a Zeničko - dobojskog i Bosansko - podrinjskog kantona Goražde

» Trening za predstavnike mreVUK-a Kantona Sarajevo

» Trening za predstavnike Tuzlanskog kantona, Posavske županije i Brčko distrikta

» X Konferencija Mreže savjeta učenika Republike Srpske

» Trening za predstavnike mreVUK-a Hercegbosanske županije

» Trening za predstavnike mreVUK-a Unsko - sanskog kantona

» Trening za predstavnike mreVUK-a Hercegovačko - neretvanskog i Zapadnohercegovačkog kantona/županije

» Trening mreSVUBIH-a

» Trening za predstavnike mreSVUBIH-a


2015/2016

» IzvjeÅ¡taj sa treninga za trenere

» VIII Konferencija mreSVUBIH i II Regionalna konferencija mreSVUBIH

» Potpisan Memorandum o saradnji

» Trening za predstavnike mreVUK-a Srednjobosanskog kantona

» Trening za predstavnike mreVUK-a Unsko - sanskog kantona

» Trening za predstavnike Mreže vijeća učenika Zeničko-dobojskog i Bosansko-podrinjskog kantona

» Trening za predstavnike mreVUK-a Kantona Sarajevo

» Trening za predstavnike mreVUK-a Hercegbosanske županije

» Trening za predstavnike mreVUK-a Kantona Tuzla, Posavske županije i Brčko distrikta

» IzvjeÅ¡taj sa treninga Mreže vijeća učenika Hercegovačko-neretvanskog i Zapadno-hercegovačkog kantona/županije

» IV Konferencija mreVUK-a

» Regionalna konferencija mreSVUBIH-a i predstavnika učeničkih Parlamenata iz Srbije

» IzvjeÅ¡taj sa treninga Tuzlanskog kantona, Brčko distrika i Posavske županije

» Trening za predstavnike mreVUK-a Hercegbosanske županij

» IZVJEÅ TAJ SA TRENINGA mreVUK-a SBK/ŽSB

» Trening za predstavnike mreVUK-a Zeničko-dobojskog i Bosansko - podrinjskog kantona

» IzvjeÅ¡taj sa treninga mreVUK-a HNK/Ž i ZHK/Ž

» IzvjeÅ¡taj sa treninga mreVUK - Unsko - sanski kanton

» Trening za predstavnike mreVUK-a Kantona Sarajevo

» Trening za predstavnike mreSVUBIH-a u Srebreniku

» IzvjeÅ¡taj sa naprednog i treninga za trenere u Trebinju

» IzvjeÅ¡taj sa treninga za trenere u Srebreniku


2014/2015

» Potpisan Memorandum o saradnji u oblasti poboljÅ¡anja položaja srednjoÅ¡kolaca

» Potpisan Memorandum o saradnji u oblasti poboljÅ¡anja položaja srednjoÅ¡kolaca

» PLAN RADA I PROGRAMA mreSVUBiH-a ZA Å KOLSKU 2015/2016 GODINU

» Regionalna konferencija mreSVUBIH-a

» IzvjeÅ¡taj sa treninga mreSVUBIH-a u Trebinju

» IZVJEÅ TAJ SA TRENINGA mreVUK-a Srednjobosanskog kantona

» IzvjeÅ¡taj sa treninga mreVUK-a hercegbosanske županije

» IzvjeÅ¡taj sa treninga Mreže Vijeća učenika Tuzlanskog kantona, posavske županije i Brčko distrikta

» Trening mreVUK-a Hercegovačko - neretvanskog i Zapadnohercegovačkog kantona

» IzvjeÅ¡taj sa treninga mreVUK-a Zeničko- dobojskog kantona

» IzvjeÅ¡taj sa treninga mreVUK-a Unsko-sanskog kantona

» Trening mreSVUBiH-a i učeničkih Parlamenata Jablaničkog okruga

» Istraživanje mreSVUBIH-a u Å¡kolskoj 2014/15. godini

» Jedan slatkiÅ¡ - jedno dijete

» Trening za predstavnike mreVUK-a Sarajevskog kantona

» III konferencija mreVUK/Ž/D Federacije Bosne i Hercegovine

» SrednjoÅ¡kolci BiH jačaju kapacitete srednjoÅ¡kolaca u Srbiji

» Srednja strukovna Å¡kola S. Kranječević Livno: izvjeÅ¡taj o radu vijeća učenika u Å¡kolskoj 2013/2014. godini i plan aktivnosti za 2014/15

» Srednja Ekonomska Å¡kola Livno: izvjeÅ¡taj o radu vijeća učenika u Å¡kolskoj 2013/2014. godini i plan aktivnosti za 2014/15

» Gimnazija Livno: izvjeÅ¡taj o radu vijeća učenika u Å¡kolskoj 2013/2014. godini i plan aktivnosti za 2014/15

» Srednja Å¡kola Drvar : izvjeÅ¡taj o radu vijeća učenika u Å¡kolskoj 2013/2014. godini i plan aktivnosti za 2014/15

» Srednja Å¡kola "Tin Ujević" Glamoč: izvjeÅ¡taj o radu vijeća učenika u Å¡kolskoj 2013/2014. godini i plan aktivnosti za 2014/15

» Srednja Å¡kola Kupre: izvjeÅ¡taj o radu vijeća učenika u Å¡kolskoj 2013/2014. godini i plan aktivnosti za 2014/15

» Srednja strukovna Å¡kola Tomislavgrad: izvjeÅ¡taj o radu vijeća učenika u Å¡kolskoj 2013/2014. godini i plan aktivnosti za 2014/15

» Gimnazija " Marka Marulića" Tomislavgrad: izvjeÅ¡taj o radu vijeća učenika u Å¡kolskoj 2013/2014. godini i plan aktivnosti za 2014/15

» SÅ  Busovača: izvjeÅ¡taj o radu vijeća učenika u Å¡kolskoj 2013/2014. godini i plan aktivnosti za 2014/15

» Trening za predstavnike mreVUK-a Srednjobosanskog kantona

» Tehnička Å¡kola Bugojno: izvjeÅ¡taj o radu vijeća učenika u Å¡kolskoj 2013/2014. godini i plan aktivnosti za 2014/15

» MSÅ  "Gornji Vakuf": izvjeÅ¡taj o radu vijeća učenika u Å¡kolskoj 2013/2014. godini i plan aktivnosti za 2014/15

» MSÅ  Busovača: izvjeÅ¡taj o radu vijeća učenika u Å¡kolskoj 2013/2014. godini i plan aktivnosti za 2014/15

» MSÅ  Donji Vakuf: izvjeÅ¡taj o radu vijeća učenika u Å¡kolskoj 2013/2014. godini i plan aktivnosti za 2014/15

» Tehnička Å¡kola Travnik: izvjeÅ¡taj o radu vijeća učenika u Å¡kolskoj 2013/2014. godini i plan aktivnosti za 2014/15

» MSÅ  Travnik: izvjeÅ¡taj o radu vijeća učenika u Å¡kolskoj 2013/2014. godini i plan aktivnosti za 2014/15

» MSÅ  " Vitez":izvjeÅ¡taj o radu vijeća učenika u Å¡kolskoj 2013/2014. godini i plan aktivnosti za 2014/15

» IzvjeÅ¡taj sa treninga mreVUK-a Hercegovačko-neretvanskog i Zapadnohercegovačkog kantona/ županije

» MSÅ  "Travnik": izvjeÅ¡taj o radu vijeća učenika u Å¡kolskoj 2013/2014. godini i plan aktivnosti za 2014/15

» IzvjeÅ¡taj o radu vijeća učenika u Å¡kolskoj 2013/2014. godini i plan aktivnosti za 2014/15

» SGÅ  "Jakov Gotovac" N.Travnik: izvjeÅ¡taj o radu vijeća učenika u Å¡kolskoj 2013/2014. i plan rada za 2014/2015.

» Srednja Å¡kola "Vitez" Vitez: izvjeÅ¡taj o radu vijeća učenika u Å¡kolskoj 2013/2014 i plan rada za Å¡kolsku 2014/15.


Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions