IZVJEšTAJ O REALIZOVANIM I PLANIRANIM AKTIVNOSTIMA VIJEćA UčENIKA
ŠKOLA:JU Gimnazija "Ismet Mujezinović", Tuzla
DATUM: 01.10.2016

Aktivnosti vijeća učenika tokom školske 2015/16.godine:

·         Obilježavanje Međunarodnog dana srednjoškolaca

·         Sajam srednjih škola

·         Interaktivne radionice

·         Parlament mladih

·         Aktivnost,,Hajde da razgovaramo“

·         Akcija ,,Jedan slatkiš – jedno dijete

·         Humanitane akcije

Plan aktivnosti za školsku 2016/17. godinu:

·         Obilježavanje Međunarodnog dana srednjoškolaca

·         Akcija,,Jedan slatkiš – jedno dijete“

·         Humanitarne aktivnosti

·         Obilježavanje Dana škole

·         Obilježavanje Dana mladosti

·         Obilježavanje Međunarodnog dana radosti

·         Obilazak IX razreda osnovnih škola i prezentacija Gimnazije

·         Uređenje škole i školskih dvorišta

·         Dani otvorenih vrata

·         Učešće na smotri stvaralašta

 
Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions