IZVJEšTAJ O REALIZOVANIM I PLANIRANIM AKTIVNOSTIMA VIJEćA UčENIKA
ŠKOLA:Ekonomska škola Distrikt Brčko
DATUM: 05.10.2016

Aktivnosti vijeća učenika tokom školske 2015/16.godine:

·         Obilježavanje Međunarodnog dana srednjoškolaca

·         Akcija ,,Jedan slatkiš – jedno dijete

·         Humanitane akcije

      Vijeće učenika kao bitan faktor 

      Prava i obaveze srednjoškolaca

Plan aktivnosti za školsku 2016/17. godinu:

·         Obilježavanje Međunarodnog dana srednjoškolaca

·         Radionica sa djecom sa posebnim potrebama

·         Obilježavanj e Dana borbe protiv AIDS-a

·         Akcija,,Jedan slatkiš – jedno dijete“

·         Radionica o biznis planu

·         Obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava

 
Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions