IZVJEšTAJ O REALIZOVANIM I PLANIRANIM AKTIVNOSTIMA VIJEćA UčENIKA
ŠKOLA:JU MS elektro-mašinska škola, Lukavac
DATUM: 01.10.2016

Aktivnosti vijeća učenika tokom školske 2015/16.godine:

·         Akcija ,,Jedan slatkiš – jedno dijete“

·         Akcija,,Ostavi trag“

·         Rad na poboljšanju praktične nastave elektrotehničara

P      Plan aktivnosti za školsku 2016/17. godinu:

·         Humanitarna kutija

·         Radionica i prezentacije o vijeću učenika

 

 

 
Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions