IV KONFERENCIJA MREVUK-A
DATUM: 14.12.2015


Konferencija Mreže Vijeća učenik Federacije Bosne i Hercegovine održana je u Ormanici, Hotel Orion u periodu od 10. 12 do 13. 12. 2015. godine. Na konferenciji su prisustvovali rukovodstva mreVUK-a i predsjednici regija Mreže Savjeta učenika Republike Srpske i treneri mreSVUBIH-a.

Aktivnosti sa konferencije:

      Upoznavanje;

      Međunarodni dan srednjoškolaca u svim kantonima i regijama Bosne i Hercegovine;

      Aktivnosti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine;

       

Opis aktivnosi:

      Upoznavanje


Članovi Mreže Savjeta Vijeća učenika Bosne i Hercegovine imali su priliku da se međusobno upoznaju na interaktivan način. Nakon tog upoznavanja članovi su se upoznali sa radom mreSVUBiH-a te planiranim aktivnostima (kreiranje web stranice mreSVUBiH-a).

U daljem radu tokom prvog dana od strane rukovodstva mreSVUBiH-a prezentovan je i Međunarodni dan srednjoškolaca obilježen od strane svih kantona, regija i Brčko distrikta. Na taj način članovi su se upoznali sa radom ostalih kantona/regija/distrikta te sa njihovim planom rada za školsku 2015/16. godinu.

      Međunarodni dan srednjoškolaca u svim kantonima i regijama Bosne i Hercegovine

Međunarodni dan srednjoškolaca obilježen je u svim regijama i kantonima Bosne i Hercegovine. Kako su i sami prisutni članovi prenijeli svoje doživljaje i iskustva sa tog dana svi su jako zadovoljni postignutim rezultatima. Učešće u ovom danu uzelo je 7067 srednjoškolaca širom Bosne i Hercegovine.

Prezentaciju Međunarodnog dana srednjoškolaca na nivou Bosne i Hercegovine možete naći na sljedećem linku:

http://prezi.com/ojo7twnnn9np/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

 

Aktivnosti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine

Mreža Savjeta/Vijeća učenika Bosne i Hercegovine odredila je tri aktivnosti koje se rade na federalnom nivou, što znači da će mreVUK svakog kantona u datim rokovima morati odraditi te tri aktivnosti.

ü  PUUP (relacija profesor-učenik, učenik-profesor)

Aktivnost PUUP je nastala kao rješenje problema na koje nailaze srednjoškolci u kantonima Bosne i Hercegovine i to:
* Odnos učenik-profesor, profesor-učenik;

* (ne) posvećenost profesora učenicima i predmetu;

* korektnost pri ocjenjivanju;

* praksa u školi.

Preko zimskog raspusta predsjednici mreVUK-a pripremaju anketu koju trebaju sprovesti do 20. 02. 2016. godine te rezultate predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine poslati do 28. 02. 2016. godine.

Što se tiče same ankete bit će sprovedene tri ankete: za gimnazijalce, učenike stručnih škola te za profesore. Potrebno je da bude 100 anketiranih učenika u srednjoj školi, a broj anketiranih profesora zavisi od broja profesora u školi. Nakon ankete planirana aktivnost jeste okrugli stol na koji će biti pozvani predstavnici učenika, profesora, te firmi koje djeluju u lokalnoj zaednici. Cilj okruglog stola jeste da predsednici firma budu više upućeni u samo izvođenje prakse i praktične nastave u srednjim školama te na taj način kao rezultat moguće je da dobijemo i mjesta za praksu od direktora tih firmi. Sve podatke koji su sakupljeni tokom ovog istraživanja potrebno je za vrijeme okruglog stola prikazati na prezentaciji, kako bi svi prisutni bili upućeni u aktivnosti projekta.

ü  Jačanje Vijeća učenika

 

Vijeće učenika predstavlja tijele koje svaka srednja škola treba da ima sa ciljem da postoji tijelo koje zastupa i promoviše interese srednjoškolaca u školi. Međutim, sve više i više smo svjedoci da Vijeće učenika u školi ne smatraju kao ozbiljno tijelo, tijelo koje je spremno da promijeni mnogo toga. Put do shvatanja Vijeća učenika kao ozbiljnog tijela srednoškolaca sastoji se iz sljedećih koraka:

* Prezentacija rada Vijeća učenika Nastavničkom vijeću; 

* Pozivanje na potpisani Memorandum i predstavljanje njegove važnosti;

* PPZ- Trening za koordinatore Vijeća učenika;

Cilj aktivnosti jeste organizovane treninga za koordinatore Vijeća učenika kako bi se upoznali sa načinom funkcjonisanja i rada u grupi  Vijeća učenika.

* Međuškolska saradnja Vijeća učenika;

Cijelu školsku 2015/16. godinu očekuje se što veća saradnja između Vijeća učenika. Svako Vijeće učenika u toku ove školse godine treba odraditi najmanje jednu aktivnost sa Vijećem učenika druge škole. Ukoliko je više aktivnosti u zajedničkom izvještaju na kraju školske godine navesti sve aktivnosti sa opisom i slikama.

* Predstavljanje Pravilnika o radu vijeća učenika;

Svako Vijeće učenika mora donijeti pravilnik po kojem će funkcjonisati, jer samo ako mi držimo do svog pravilnika i poštujemo ga tek onda će i svi ostali poštovati i uvažavati naš rad i trud.

* Upoznavanje medija;

PR tim ove godine treba da radi na tome da se Vijeće učenika kao i sam njegov rad što više promoviše u medijima jer na taj način možemo i širu zajednicu upoznati sa time koliko smo mi kao tijelo ustavari bitan faktor i koliko možemo doprinijeti riješavanju mnogih problema naših srednoškolaca.

 

 

Izvještaj sastavila;

Lejla Šarić, predsjednica Mreže vijeća učnika FBiH

 

 
Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions