IZVJEšTAJ SA TRENINGA TUZLANSKOG KANTONA, BRčKO DISTRIKA I POSAVSKE žUPANIJE
DATUM: 07.12.2015


Trening Mreže vijeća učenika Tuzlanskog kantona, Posavske županije i Brčko distrikta održan je u periodu od 02 - 04.12. 2015. godine u Hotelu "Orion" Ormanica.

Ključne teme treninga su bile:

1. Upoznavanje članova

2. Prezentaciju realizovanih aktivnosti na nivou mreVUK - a i na nivou vijeća učenika svake škole

3. Plan aktivnosti za školsku 2015/16. godinu

4. Izbor novog rukovodstva

 

Nakon predstavljanja trenera i međusobnog upoznavanja vrijeme je bilo i upoznati se sa onime što su svi predsjednici vijeća učenika realizovali u svojim vijećima. Prezentacija je sadržala tri glavne aktivnosti: prezentaciju rada Mreže vijeća učenika, Promociju stranice mreSVUBiH-a, Dan srednjoškolaca.

 Plan aktivnosti za školsku 2015/16. godinu

Jedan slatkiš, jedno dijete

Aktivnosti "Jedan slatkiš, jedno dijete" obilježava se svake godine sa ciljem prikupljanja slatkiša za paketiće. Gotovi paketići će se dijeliti djeci iz socijalno ugroženih kategorija.

PIOS (Prava i obaveze srednjoškolaca)

Aktivnost PIOS predstavlja aktivnost promovisanja prava i obaveze među srednjoškolcima te njihovo upoznavanje sa istim. Aktivnost se sastoji iz 5 (pet) zasebnih aktivnosti:

1. Interaktivne radionice- Radionice su namjenjene srednjoškolcima koji će se na zabavan i inovativan način kroz univerzalnu prezentaciju, koja će biti predstavljena u svim srednjim školama, imati priliku direktno upoznati sa njihovim pravima ali i obavezama;

2. ZALIJEPI ME- aktivnost podrazumijeva lijepljenje univerzalnih prava i obaveza u svim srednjim školama;

3. PIOS DAY- podrazumijeva zajednički razgovor profesora i učenika o pravima i obavezama te o tome koja su to prava koja se učenicima najčešće narušavaju, ali i koje su to obaveze koje učenici najčešće ne poštuju;

4. PIOS OFFICE- Nakon razgovora sa profesorima u školi slijedi i posjeta Ministarstvu nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona;

5. PIOS EVOLUCIJA- Zajednički pregled svega što je odraženo te koliko je pozitivnih stvari donijela cijela aktivnost.

Cijela aktivnost biće praćena kampanjom #BOLIMEPIOS (Boli me PIOS) koja se sastoji od promocije na socijalnim mrežama i portalima u TK, promotivnog videa, materijala, te slika pravila i obaveza (svaki srednjoškolac će odabrati jedno pravo ili jednu obavezu i slikati se sa njim, te ce na društvenim mrežama svakih 7 (sedam) dana biti postavljena druga slike i drugo pravo ili obaveza).

Vijeća učenika kao bitan faktor

Cilj aktivnosti "Vijeća učenika kao bitan faktor" jeste promocija rada Viječa učenika, prikazivanje svega onoga što smo u stanju da postignemo kao srednjoškolci. Aktivnost se sastoji iz 4 (četiri) koraka:

1. VU u vašim očima- aktivnost je osmišljena kao okrugli stol rukovodstva svakog Vijeća učenika sa profesorima i upravom škola te prezentovanje rada Vijeća učenika i Mreže Vijeća učenika kao zajedničkog tijela svih vijeća;

2. Kafa sa VR- kafa sa VR (Vijećem roditelja) predstavlja možda i prvo upoznavanje roditelja sa aktivnostima koje odrađuje Vijeće učenika, prikazivanje primjera dobre prakse, pozitivnih stvari i aktivnosti koje su odrađene te pronalaženje zajedničkih rješenja za određene probleme.

3. SVI NA HOL- aktivnost koja se sastoji u promociji Vijeća učenika među srednjoškolcima. Planirano je prije svega najaviti upravi škole da će letci o radu Vijeća učenika biti ubačeni ispod vrata u sve učionice. Nakon toga će se učenici okupiti u holu gdje će im biti pripremljeni kolačići sa porukucima ("Poklon od Vijeće učanika"). Na taj način će učenici najbolje upoznati rad vijeća, ali i vidjeti koliko je dobro biti dio ovog tima.

ČUJETE NAS JER SMO BITNI !- aktivnost "Čujete nas jer smo bitni" predstavlja pisanje svih bitnih aktivnosti koje je odradilo Vijeće učenika svake škole. Nakon ispisivanja svih aktivnosti najbolji izvještaji bit će objavljeni na portalima TK.

Vrijednost znanja?

Kampanja "Vrijednost znanja" za cilj ima usvajanje novog pravilnika o izboru učenika generacije. Sastoji se iz sljedećih koraka:

1. Sastavljenje prijedloga pravilnika- na samom početku cijele ove aktivnosti potrebno je skupiti sve pravilnike za izbor učenika generacije sa područja TK i izdvojiti pravila koja su najvažnija i koja bi zaista mogla biti od značaja svakom učeniku te na taj način kreirati jedan jedinstven pravilnik za sve;

2. Uvezivanje sa NVO- na zimskom raspusti je planirano uvezivanje sa nevladinim organizacijama na prostoru TK;

3. Istraživanje- anketa pomoću koje će se saznati mišljenje srednjoškolaca o tituli učenika generacije;

4. Medijska priprema i obraćanja- Medijska kampanja je sigurno jedan od važnijih komponenti ove aktivnosti. Širu lokalnu javnost planiramo upoznati sa ovim problemom i mogućim rješenjima da bi na taj način naše informacije došle i do vlasti koje bi sam problem ali i rješenje konačno uzeli u razmatranje;

5. Okrugli stol- sa predstavnicima Pedagoškog zavoda, predstavnicima Mreže Vijeća učenika Tuzlanskog kantona i prezentovanje pravilnika koji je kao najbolji odlučen od strane svih uključenih u ovu aktivnosti.

Kafa sa ministrom

Predstavnici Mreže Vijeća učenika Tuzlanskog kantona planiraju otići u posjetu Ministarstvu nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona te im prezentirti rad Mreže Vijeća učenika Tuzlanskog kantona (mreVUK TK-a). Na ovaj način želimo upoznati ministra sa odraženim aktivnostima, ali i onima koje su u planu te obezbijediti njegovu punu podršku.

Budi mi prijatelj

Aktivnosti "Budi mi prijatelj" za cilj ima poboljšavanje odnosa između profesora i učenika. Sastoji se iz sljedećih aktivnosti:

1. Hajde da razgovaramo- razgovor između učenika i profesora o problemima te predlaganje najboljih rješenja kako bi obje strane bile zadovoljne;

2. Hajde da se igramo- interaktivne radionice sa profesorima i učenicima koje bi vodio predsjednik Vijeća učenika. Na ovaj način nastojimo zbližiti profesore i učenika kroz igrice, rad u grupi, pronalaženje zajedničkih rješenje i zadovoljavanje vlastitih interesa;

3. Hajde da se mijenjamo- učenici i profesori barem jedan čas mijenjaju mjesto. Učenik postaje profesor i drži jedan čas, a profesor sjeda u klupu učenika i prisjeća se i svojih dana kada je bio srednjoškolac.

4. Sastanak sa menadžmentom škole i iznošenje rezultata koji su postignuti svim odrađenim aktivnostima;

Izvještaj sastavila:

Šarić Lejla, predsjednik Mreže vijeća učenika Tuzlanskog kantona

 

 
Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions