IZVJEŠTAJ SA TRENINGA MREVUK-A SBK/ŽSB
DATUM: 30.11.2015


Trening je održan u Hotelu “Cental” u Vitezu. Teme koje su se obrađivale na treningu su:

1. Upoznavanje novih članova mreVUK-a

2. Planiranje aktivnosti mreVUK-a do kraja 2015. godine

3. Biranje rukovodstva mreVUK-a SBK

Tokom treniga uslijedilo je iznošenje problema u mreži i školama i formiranje plana aktivnosti do kraja ove godine:

1.aktivnost - AKTIVIRAJMO SREDNJOŠKOLCE ZA VIJEĆE UČENIKA

Aktivnost se sastoji od sljedećih etapa:

- formiranje dobrog tima(tako što će se odratiti prezentacije o VU u razredima i školama kojima je to potrebno)

- zamjena predstavnika VU nakon tri neopravdana dolaska

Rok: prva sedmica decembra

Izvještaj :do kraja decembra

2. aktivnost  “KUPIMO UPRAVU“

Aktivnost je osmišljena jer smo uvidjeli problem da pojedini direktori i profesori ne podržavaju rad Vijeća učenika. Cilj aktivnosti je da svako Vijeće učenika na neki način doprinese svojoj školi. Aktivnost se sastoji od sljedećih etapa:

- party i prodavanje kolačića (načini da se srednjoškolci zabave ali i zarade novac koji će kasnije iskoristiti da doprinesu svojoj školi.)

Prije realizacije ove aktivnosti, preporučljivo je da se obavi razgovor sa direktorom škole i dođe do dogovora šta je to školi potrebno.

Rok.od 15. do 20.12.2015. godine i II polugodište

3.aktivnost: IZVRŠAVAJ SVOJE OBAVEZE - DOBIT' ĆEŠ SVOJA PRAVA“

Akcija je smišljena u cilju rješavanja problema, jer su se učesnici izjasnili da imaju problem oko nepoštivanja prava srednjoškolaca i pravilnika o ocjenjivanju. Rješenje tog problema je osmišljeno kroz sljedeće etape:

-ružičasto sanduče(koje treba da stoji mjesec dana u holu škole,gdje učenici mogu izjasniti svoja zadovoljstva,nezadovoljstva,težnje,kritike,ideje...).

U slučaju ozbiljnih pritužbi,predsjednik VU ili koordinator je dužan papire i pritužbe odnijeti pedagogu škole i razgovarati o tim problemima.

-polijepiti prava i OBAVEZE učenika, sa pojašnjavanjem istih.

Rok: prva sedmica decembra

4. aktivnost-„Jedan slatkiš-jedno dijete“

Tradicionalna aktivnost mreSVUBiH-a koja je humanitarnog karaktera. Cilj aktivnosti je skupljanje slatkiša u školama od kojih se prave peketići,koji na kraju polugodišta budu dodijeljeni djeci sa posebnim potrebama, teškom ekonomskom situacijom i sl.

5. aktivnost  „Ružičasto sanduče“

Tradicionalna kutija koja treba da bude postavljena u holu škole svaki mjesec. Cilj postavljanja kutije je da na ovaj anoniman način učenici mogu izjasniti svoja zadovoljstva, nezadovoljstva, ideje, kritike, pohvale... Na kraju dana je uslijedilo biranje rukovodstva mreVUK-a SBK. Za predsjednicu je izabrana Alić Selma,zamjenik je Denijal Sukara a PR mreVUK-a SBK je Dženad Čakić.

 

Izvještaj sastavila:Selma Alić, predsjednica mreVUK-a SBK                                                                   

 

 

 
Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions