IZVJEšTAJ SA TRENINGA MREVUK - UNSKO - SANSKI KANTON
DATUM: 19.10.2015


U periodu od 16. do 18.10.2015. godine u Hotelu ''Park'' u Bihaću održan je trening za predsjednike vijeća učenika srednjih škola Unsko-sanskog kantona, koje okuplja Mreža vijeća učenika USK (mreVUK USK).

Na treningu su identifikovani problemi srednjoškolaca u Unsko-sanskom kantonu, te prema tome napravljen plan i program rada za školsku  2015/16.godinu. Uz pomoć trenera su radili i na poboljšanju timskog rada i podizanja motivacije, te su izabrali novo rukovodstvo na nivou kantona.

Na seminaru je prisustvovao 21 učenik, tj. predsjednik vijeća učenika u svojoj školi, te 4 trenera mreVUK-a koji su obučavali te motivirali učenike za rad sa vijećem učenika.

 

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2015./2016. godinu

 

OKTOBAR: ''Znamo l' se?''

-Uzimajući u obzir da je veliki problem nepodržavanje vijeća učenika od strane profesora u većini škola, odlučili su saznati kolika je njihova upućenost u rad vijeća učenika.
NOVEMBAR:

''Kafa sa ministrom''

-Budući da  Mreža vijeća učenika USK radi na poboljšanju saradnje sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i sporta USK, odlučili su da će rukovodstvo sazvati sastanak sa ministrom, na kojem će razgovarati o saradnji u budućnosti.

''Dan srednjoškolaca''

DECEMBAR:

''Jedan slatkiš, jedno dijete''

''Međunarodni dan volontera''

-Međunarodni dan volontera obilježava se 05.12., a ovom akcijom žele probuditi svijest o volontiranju kod srednjoškolaca.

FEBRUAR: ''Instagram zid''

-Cilj ove aktivnosti jeste saznanje srednjoškolaca o članovima VU njihove škole.

MART:

''Radionica o diskriminaciji''

-Kreativna radionica o diskiriminaciji među učenicima.

''Radionica o profesionalnoj orijentaciji''

-Radionica o profesionalnoj orijentaciji predstavlja upustvo učenicima završnih razreda.

APRIL

''Career day''

-Career day predstavlja predavanje učenicima završnih razreda o različitim zanimanjima i iskustvima tokom studiranja.

''Ostavi trag''

Ostavi trag je akcija koja se počela realizovati na nivou čitave Bosne i Hercegovine, a cilj akcije je da putem nekog ,,traga“ doprinesu svojoj školi ili lokalnoj zajednici.

MAJ: ''Srednjoškolski pohod''

-Srednjoškolski pohod predstavlja odlazak članova svih VU Unsko - sanskog kantona na zajednički izlet.

 

Izvještaj sastavila:

Ajla Dizdarević
predsjednica Mreže vijeća
učenika Unsko-sanskog kantona

 

 

 

 
Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions