POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI U OBLASTI POBOLJšANJA POLOžAJA SREDNJOšKOLACA
DATUM: 26.05.2015
Nakon inicijalnog sastanka u aprilu ove godine na kojem je je razgovarano o uspostavljanju saradnje na unaprjeđenju položaja srednjoškolaca na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, predstavnici Mreže Savjeta/Vijeća učenika BiH, Omladinskog komunikativnog centra Banjaluka i Mreže vijeća učenika BPK-a 26.5.2015. godine su ponovo posjetili Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport.

S ciljem konkretizacije saradnje o kojoj je razgovarano, potpisan je Memorandum o saradnji u oblasti poboljšanja položaja srednjoškolaca, obrazovanja mladih i razmjeni informacija, kojim je uspostavljen okvirni mehanizam saradnje između Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Mreže vijeća učenika BPK-a.

Memorandumom je, između ostalog, definisano da će resorno ministarstvo i Mreža vijeća učenika BPK-a podržavati saradnju u oblasti aktivizma mladih, s posebnim akcentom na realizaciju aktivnosti čiji je cilj poboljšanje položaja mladih i srednjoškolaca, kao i kvaliteta njihovog života.

Memorandum o saradnji potpisali su resorni ministar Damir Žuga i predsjednica Mreže vijeća učenika BPK-a Amina Subašić.

Do ove saradnje došlo je zahvaljujući naporima Mreže Vijeća/ Savjeta učenika BiH i OKC Banjaluka, čiji predstavnici, Anes Čerkez i Samir Purić su prisustvovali činu potpisivanja memoranduma.

 
Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions