IZVJEŠTAJ SA TRENINGA MREVUK-A SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
DATUM: 14.03.2015


Trening je održan u Motelu “Bor” u Vitezu.

Teme koje su se obrađivale na treningu su:

1. Razmjenjivanje iskustava članova mreVUK-a

2. Planiranje aktivnosti mreVUK-a do kraja 2014/15. godine

3. Završne aktivnosti u mreži za nastavak kampanje „I dalje želimo znati“ - Bumerag, Stvarajmo mostove, rušimo zidove

4. Biranje zamjenika u rukovodstvu mreVUK-a SBK

Nakon sumiranja rezultata iz prvog polugodišta ove školske godine, učesnici su se bazirali na planiranje aktivnosti i razradu već smišljenih aktivnosti za drugo polugodište ove školske godine. Smišljene i razrađene su tri aktivnosti,a to su:

1. ..Raznolikost veselih“ aktivnost kojom Vijeća učenika imaju dva cilja,a to su: promocija Vijeća učenika i povećanje buđeta Vijeća učenika. Za ovu akciju, srednjoškolci  će praviti kolače i prodavati ih na ulici ,tako će povećati buđet VU i ukazati profesorima da VU ipak aktivno radi i da mogu sami sebe finansirati.

2. Osnaživanje kapaciteta mreVUK-a-U suradnji za Eduakcijskim fakultetom Travnik i Fakultetom za tehničke studije Travnik. mreVUK SBK zajedno sa predstavnicima fakulteta će uraditi kratku prezentaciju mreVUK-a kao i filma koji je snimljen prošle godine, a fakulteti će snositi putne troškove članova mreVUK-a koji budu radili prezentaciju.

3. ,,Ostavimo trag“ Vijeća učenika koji nisu u prošloj školskoj godini uradili ovu aktivnost,da urade u ovoj školskoj godini.

- Nakon smišljenih aktivnosti na nivou mreVUK-a SBK,bazirali smo se na završne aktivnosti za nastavak kampanje „I dalje želimo znati“,a to su Bumerang i Stvarajmo mostove,rušimo zidove.

- Za akciju bumerang dogovoreno je da u svim gradovima,na isti dan,budu poljepljeni papiri A4 formata na kojima piše „Zašto odlazimo?“.

- Stvarajmo mostove rušimo zidove - Svaka škola će uraditi akciju u svom gradu, s tim da će se škole iz istih gradova udružiti. Akcija će se odvijati na trgovima. Po podu će biti postavljeni hameri gdje će srednjoškolci moći napisati svoja zadovoljsta i nezadovoljstva

 

Izvještaj sastavila:

Selma Alić

predsjednica mreVUK-a SBK                                                                     

 

 

 

 

 

 
Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions