TRENING MRESVUBIH-A I UčENIčKIH PARLAMENATA JABLANIčKOG OKRUGA
DATUM: 03.02.2015


Edukacijski centar iz Leskovca i predstavnici Učeničkih parlamenata Jablaničkog okruga ugostili su trinaest predstavnika Mreže savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine (mreSVUBIH) na četverodnevnom seminaru održanom od 29. januara do 1. februara 2015. god. u Leskovcu.

Tokom seminara predstavnici mreSVUBiH-a imali su priliku izgraditi svoje liderske vještine prolazeći niz radionica i edukujući se na temu ljudskih prava i diskriminacije. Takođe tokom, boravka u Leskovcu članovi mreSVUBIH-a su imali priliku i produbiti započetu saradnju i prijateljstva sa srbijanskim srednjoškolcima međusobno razmjenjujući iskustva.

 
Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions