III KONFERENCIJA MREVUK/Ž/D FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
DATUM: 22.12.2014


Na trećoj konferenciji Mreže Vijeća učenika kantona/županija/distrikta Federacije Bosne i Hercegovine održanoj u Zenici od 18. do 20.12.2014. sastali se se predstavnici osam kantona/županija-disktrikta.
Na konferenciji je usvojen plan i program za tekuću školsku godinu, donesene su dvije odluke, kao i kreiran  kodeks rada mreže.

Plan aktivnosti Mreže vijeća učenika u kantonima/županijama/distriktu:

1. Novogodišnje i pojedinačne čestitke
Rukovodstva mreža koja nemaju potpisan memorandum sa ministarstvom obrazovanja u svom kantonu dužna su poslati novogodišnju čestitku do 29.12.2014. koja je unaprijed napravljena i dostavljena. Rukovodstva mreža koja imaju potpisane memorandume sa ministarstvima obrazovanja dužni su poslati čestitke sa naglaskom na uspješnu saradnju i sa željom da se ta saradnja njeguje i jača u narednoj godini. Rok je također do 29.12.2014.
2. Dopis ministarstvima

Mreže koje nemaju potpisan memorandum - Mreže koje nemaju potpisan memorandum dužne su do 07.02.2015. poslati dopis ministarstvu kojeg je pripremilo rukovodstvo mreže zajedno sa prvim dijelom istraživanja.

Mreže koje imaju potpisan memorandum - Mreže koje imaju potpisan memorandum dužne su do 07.02.2015. poslati svoju verziju dopisa ministarstvu kojeg je pripremilo rukovodstvo mreže. Uz dopis se prilaže i prvi dio istraživanja.

3. Istraživanje na nivou FBIH - Istraživanje na nivou FBiH uključuje istraživanje o : odlivu mozgova; nastavnoj opremi i učilima, kao i planu i programu; izboru učenika generacije.

4. Carrer Day - Aktivnost koja uključuje centralne manifestacije u središtima kantona sa predavačima na temu profesionalne orijentacije. Predavanja će držati istaknuti profesori, doktori, ekonomisti, sociolozi, dakle istaknute ličnosti zajednica, koje će da predoče srednjoškolcima njihov put do uspijeha kao i njihov put karijere.  Rok za realizaciju : 6.-12.04.2015

Na trećoj konferenciji Mreže Vijeća učenika kantona/županija/distrikta Federacije Bosne i Hercegovine donesene su dvije odluke: 

·         Odluka o izboru novog rukovodstva mreVUK FBiH

·         Odluka o smjeni rukovodstva mreVUK-USK

Izvještaj sastavio: 

Kenan Hadžihasanović, 

predsjednik mreVUK-a FBiH

 
 

 

 
Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions