SREDNJA STRUKOVNA šKOLA S. KRANJEčEVIć LIVNO: IZVJEšTAJ O RADU VIJEćA UčENIKA U šKOLSKOJ 2013/2014. GODINI I PLAN AKTIVNOSTI ZA 2014/15
ŠKOLA:Srednja strukovna škola "Silvije Strahimir Kranjčević", Livno
DATUM: 03.12.2014

Završene aktivnosti su:

1. Humanitarne akcije
2. Suradnja sa INFOhouse
3. Suradnja sa World Hope Internacional
4. Ostavi trag


 
Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions