SREDNJA EKONOMSKA šKOLA LIVNO: IZVJEšTAJ O RADU VIJEćA UčENIKA U šKOLSKOJ 2013/2014. GODINI I PLAN AKTIVNOSTI ZA 2014/15
ŠKOLA:JU Srednja ekonomska škola, Livno
DATUM: 03.12.2014

Završene aktivnosti su:

1. Uradi sam
2. Dan D
3. Jedan slatkiš jedno dijete
4. PUŠ


Planirane aktivnosti su:

1. Dan srednjoškolaca
2. Dan bez dima

 
Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions