SREDNJA šKOLA DRVAR : IZVJEšTAJ O RADU VIJEćA UčENIKA U šKOLSKOJ 2013/2014. GODINI I PLAN AKTIVNOSTI ZA 2014/15
ŠKOLA:JU MŠS "Drvar", Drvar
DATUM: 03.12.2014

Završene aktivnosti su:

1. Jedan slatkiš jedno dijete
2. Ostavi trag
3. Humanitarne akcije
4. Ružićasto sanduče
5. Dan D

Planirane aktivnosti:

1. Jedan slatkiš jedno dijete
2. Ružičasto sanduče
3. Dan srednjoškolaca

 
Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions