GIMNAZIJA " MARKA MARULIćA" TOMISLAVGRAD: IZVJEšTAJ O RADU VIJEćA UčENIKA U šKOLSKOJ 2013/2014. GODINI I PLAN AKTIVNOSTI ZA 2014/15
ŠKOLA:Gimnazija ,,Marka Marulića" Tommislavgrad
DATUM: 03.12.2014

Završene aktivnosti:

1. Razmjena učenika
2. Ružičasti sanducic

 
Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions