MSŠ " VITEZ":IZVJEšTAJ O RADU VIJEćA UčENIKA U šKOLSKOJ 2013/2014. GODINI I PLAN AKTIVNOSTI ZA 2014/15
ŠKOLA:JU MSŠ"Vitez", Vitez
DATUM: 04.12.2014

Završene aktivnosti:

1. Humanitarne akcije

Planirane aktivnosti:

1. Humanitarne akcije
2. Posjeta staračkog doma
3. Sportska takmičenja
4. Saradnja sa SŠ " Vitez "

 
Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions