MSŠ "TRAVNIK": IZVJEšTAJ O RADU VIJEćA UčENIKA U šKOLSKOJ 2013/2014. GODINI I PLAN AKTIVNOSTI ZA 2014/15
ŠKOLA:JU MSŠ "Travnik", Travnik
DATUM: 04.12.2014

Završene aktivnosti:

1. Dan staraca
2. Humanitarne akcije

Aktivnosti:

1. Humanitarne akcije
2. Volontiraj kreditiraj

 
Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions