SGŠ "JAKOV GOTOVAC" N.TRAVNIK: IZVJEšTAJ O RADU VIJEćA UčENIKA U šKOLSKOJ 2013/2014. I PLAN RADA ZA 2014/2015.
ŠKOLA:JU Srednja glazbena škola "Jakova Gotovca", Novi Travnik
DATUM: 04.12.2014

Završene aktivnosti:

1. Večer filma
2. Pošumljavanje 
3. Socijalni dan

Planirane aktivnosti:

1. Humanitarne akcije
2. Volontiranje
3. One bilion rising

 
Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions