IZVJEšTAJ O RADU VIJEćA UčENIKA U šKOLSKOJ 2013/2014. GODINI.
ŠKOLA:Srednja škola za saobraćaj i komunikacije
DATUM: 18.11.2014

Završene aktivnosti:

1. Humanitarne akcije
2. Debata: PUŠ pravila
3. Svi projekti mreVUKa
4. Kulturno- sportska dešavanja
5. Saradnja sa pedagoškom službom 
6. Motivacija i edukacija učenika

Planirane aktivnosti:

1. Dan pronalazača
2. Humanitarne akcije
3. Dan rednjoškolaca
4. Razvijanje ekološke svijesti
5. Saradnja sa Pedagoškom službom

 
Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions