IZVJEšTAJ O RADU VIJEćA UčENIKA U šKOLSKOJ 2013/2014. GODINI.
ŠKOLA:Muzička škola I i II stupnja Mostar
DATUM: 24.11.2014

Završene aktivnosti:

1. Sajam srednjih škola grada Mostara
2. Jedan slatkiš jedno dijete
3. Ružičasto sanduče
4. Ostavi trag

Planirane aktivnosti:

1. Ružičasto sanduče
2. Posjete Sarajevu
3. Sajam srednjih škola grada Mostara

 
Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions