IZVJEšTAJ O RADU VIJEćA UčENIKA U šKOLSKOJ 2013/2014. GODINI.
ŠKOLA:Gimnazija fra Grge Martića
DATUM: 24.11.2014

Završene aktivnosti:

1. Ja to mogu
2. Tko će kome ako neće svoj svome
3. Jedan slatkiš jedno dijete
4. Maskarada 


Planirane aktivnosti:

1. Jedan slatkiš jedno dijete
2. Ostavi trag
3. Karaoke
4. Lipe cvatu
5. Maskarada
6. Ružo moja crvena

 
Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions