O VIJEćU UčENIKA Sš "VITEZ" IZ VITEZA
ŠKOLA:JU SÅ  "Vitez", Vitez
DATUM: 16.12.2008

Učeničko vijeće u Srednjoj školi "Vitez" postoji već četiri godine. Svake godine se pridružuju novi članovi tako što članovi koji su već u vijeću prezentiraju što je to vijeće i što radi, te kako ono funkcionira u našoj školi. Učeničko vijeće broji oko 25 članova od kojih više od 50% dolazi redovito  na sastanak. Većina planova se donosi na sastanku od kojih su neki već uraÄ‘eni, ali i veliki broj je u realizaciji.

Veliki broj humanitarnih organizacija je u planu, dok smo prije par dana organizirali humanitarni koncert u sklopu kojeg smo prikupljali novac za djecu u centru "Duga", Novi Travnik za kupovinu prijevoznog sredstva.

Dani kreativnosti je već poznati projekat u našoj školi jer učenici svojom maštom i kreativnošÄ‡u žele privući što više pozornosti dok novac ide na račun učeničkog vijeća. Taj projekat se ove godine održava u posljednjem tjednu prvog polugodišta.

Dani kruha! Najprije smo sudjelovali u našem gradu u ovoj akciji pa smo u Bugojnu na natjecanju Srednjobosanskog kantona izabrani da slijedeće godine budemo domaćini natjecanja te predstavljamo naš kanton u Hrvatskoj.

Govornička škola koja se ove godine održava po 23. put, 4 učenice iz naše škole su otišle u Dugu Uvalu da nauče kako treba pravilno govoriti, kako ojačati svoj glas, te mnoge druge stvari koje, nakon toga, predstavnici svoje znanje, koji su dobili, prenose na učenike iz naše škole.

Imamo svoj časopis pod nazivom "Dvojka" gdje Učeničko vijeće pomaže, tj. piše neke članke.

Imamo dobru saradnju sa Crvenim križem gdje organiziramo humanitarne organizacije, veliku suradnju sa Radio postajom "Vitez", te sa " Udrugom Mladih Enter" Vitez, i zajedno sa predsjednikom udruge, Ivanom Sajevićem, koji je od velike pomoći našem vijeću,  realiziramo projkte u kojima nam je "Enter" velika potpora.

Organiziramo mnoge nogomentne  i odbojkaške turnire za praznike.

Sudjelujemo u organizaciji maturalne zabave.

Na kraju da naglasimo da imamo veliku potporu od ravnatelja, Vatroslava Matića i nastavničkog te roditeljskog vijeća, a suradnja sa općinom i općinskim vijećem je vrlo korisna jer su upoznati sa svim našim projektima te nam pomažu koliko su u mogućnosti zajedno sa našim poduzetnicima.

Pripremila:

Marina Alilović

25.11.2008.

 
Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions