TRENING ZA PREDSTAVNIKE MREVUK-A HERCEGOVAčKO - NERETVANSKOG I ZAPADNOHERCEGOVAčKOG KANTONA / žUPANIJE
DATUM: 21.04.2017
19. i  20.04.2017.god. vrijedni srednjoškolci sa područja Hercegovačko-neretvanskog i Zapadnohercegovačkog kantona/županije prisustvovali su treningu za predstavnike u Mreži vijeća učenika ovih kantona koji se održao u prostorijama Hotela „City“ u Mostaru. Na ovom treningu su srednjoškolci imali priliku da razgovaraju o njihovoj trenutnoj situaciji u društvu, potrebama i aktivnostima koje imaju za cilj da povežu sve srednjoškolce sa ovog prostora. Izvršena je evaluacija rada, te su dogovorene nove aktivnosti za naredni period.

Treningu je prisustvovao i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK/Ž  Rašid Hadžović koji je istakao da je spreman na buduću saradnju sa MreVUK-om HNK/Ž sa kojim ministarstvo ima potpisan memorandum. Nakon kratkog sastanka sa ministrom srednjoškolci su pristupili detaljnijoj razradi aktivnosti koje će poboljšati saradnju između srednjoškolaca naglašavajući činjenicu da su oni resurs koji se treba iskoristiti i razvijati.

 

Tokom trening izabrano je prelazno rukovodstvo Mreže, a za predsjednicu  je izabrana Habiba Ačkar dok je za PR-a mreže odabran Amar Turajlić. Aktuelna predsjednica, Ena Šarić je istakla da je ponosna na rad mreže, te da joj je iskustvo u omladinskom liderstvu pomoglo da izgradi sebe kao osobu koja je spremna na nove izazove.  

 
Razvoj vijeća učenika i osnivanje Mreže vijeća učenika kantona omogućili OKC Banja Luka i National Endowment for Democracy (NED).

Copyright © by OKC 2008 | Design by ReCreative Solutions